Dennis Persson West / Bunkeflo Födda,Vigda,Döda
Persson, Berg, Liegnell, West, Liegnell, Hansson, Mårtensson Släktforskning
Förnamn:  Efternamn: 
Maiden Married
[Avancerad sökning]  [Efternamn]

Databasstatistik


Träd:  

 Beskrivning   Kvantitet 
Totalt antal individer 11,213  
- varav manliga 5,634 (50.25%)  
- varav kvinnliga 5,570 (49.67%)  
- varav av okänt kön 9 (0.08%)  
- varav levande 1,719  
Antal familjer 3,616  
Antal unika efternamn 1,476  
Totalt antal Foton 2,230  
Totalt antal Foto-dokument 15  
Totalt antal Gravstenar 50  
Totalt antal Text-dokument 0  
Totalt antal Ljudinspelningar 0  
Totalt antal Video 0  
Totalt antal källor 1,635  
Medellivslängd1 67 years, 121 dagar  
Tidigaste födelse (Per Bengtsson 1580  

 Största livslängd1   Ålder 
AUGUSTA Eugenia Rutström 106 years 23 dagar  
Jonas Holmström 104 years  
Berta GULLY Ström 102 years 358 dagar  
Elsa Nilsson 103 years  
Matilda Sandberg 102 years 119 dagar  
Berta Elisabeth Dahlman 102 years  
ANNA Emilia Ljungström 101 years 72 dagar  
Howard Bryner Sandberg 101 years 11 dagar  
SIGNE Olivia Dahlman 101 years 9 dagar  
SIGNE Eleonora Persson 100 years 337 dagar  


1 Åldersberäkningarna baserar sig på individer med registrerade födelse- och dödsdatum. P.g.a att det kan finnas ofullständiga datumfält (t ex enbart "1945" eller "BEF 1860"), är dessa beräkingar inte helt tillförlitliga.