Persson, Berg, Liegnell, Hansson, Mårtensson
Släktforskning
Förnamn:  Efternamn: 
Maiden Married
[Avancerad sökning]  [Efternamn]

Databasstatistik


 Beskrivning   Kvantitet 
Totalt antal individer 7,572  
- varav manliga 3,816 (50.4%)  
- varav kvinnliga 3,748 (49.5%)  
- varav av okänt kön 8 (0.11%)  
- varav levande 1,502  
Antal familjer 2,427  
Antal unika efternamn 1,221  
Totalt antal Foton 11  
Totalt antal Foto-dokument 0  
Totalt antal Gravstenar 51  
Totalt antal Text-dokument 0  
Totalt antal Ljudinspelningar 0  
Totalt antal Video 0  
Totalt antal källor 1,451  
Medellivslängd1 62 years, 54 dagar  
Tidigaste födelse (Per Bengtsson 1580  
Senaste GEDCOM import 07 Nov 2017 08:07:53  

 Största livslängd1   Ålder 
AUGUSTA Eugenia Rutström 106 years 23 dagar  
Jonas Holmström 104 years  
Berta GULLY Ström 102 years 358 dagar  
Elsa Nilsson 103 years  
Matilda Sandberg 102 years 119 dagar  
Berta Elisabeth Dahlman 102 years  
ANNA Emilia Ljungström 101 years 72 dagar  
Howard Bryner Sandberg 101 years 11 dagar  
SIGNE Olivia Dahlman 101 years 9 dagar  
SIGNE Eleonora Persson 100 years 337 dagar  


1 Åldersberäkningarna baserar sig på individer med registrerade födelse- och dödsdatum. P.g.a att det kan finnas ofullständiga datumfält (t ex enbart "1945" eller "BEF 1860"), är dessa beräkingar inte helt tillförlitliga.

Mera information om detta träd