Ett fel uppstod i TNG-programmet. Detta kan bero på installationsfel, ofullständig uppgradering eller programfel. Om du är ägare till sajten, kontakta TNG-supporten för hjälp med problemet. Kopiera query-texten nedan och klistra in den i ditt meddelande.

Query: SELECT display, tng_xnotes.note as note, tng_notelinks.eventID as eventID, tng_notelinks.xnoteID as xnoteID, tng_notelinks.ID as ID, noteID FROM tng_notelinks LEFT JOIN tng_xnotes on tng_notelinks.xnoteID = tng_xnotes.ID AND tng_notelinks.gedcom = tng_xnotes.gedcom LEFT JOIN tng_events ON tng_notelinks.eventID = tng_events.eventID LEFT JOIN tng_eventtypes on tng_eventtypes.eventtypeID = tng_events.eventtypeID WHERE tng_notelinks.persfamID="I341" AND tng_notelinks.gedcom="Bunkeflo" ORDER BY eventdatetr, tng_eventtypes.ordernum, tag, tng_notelinks.ordernum, ID

Table 'fwest_se.tng_notelinks' doesn't exist